top of page

Zveza veteranov vojne za Slovenijo

OZVVS LAŠKO

 

 

 

Območno združenje zveze veteranov vojne za Slovenijo Laško je bilo ustanovljeno kmalu po koncu osamosvojitvene vojne.

Združenje šteje okoli 300 članov, cca 200 pa jih redno plačuje članarino. Udeležujemo se različnih veteranskih in domoljubnih prireditev, pohodov, tekmovanj, raznih svečanosti, strokovnih usposabljanj in drugih prireditev v občini in izven nje, zlasti na tolminskem, kjer smo podpisniki listine o sodelovanju in druženju ter medsebojni pomoči in srečanjih.

Organi združenja so navedeni v našem osnovnem dokumentu, Statutu združenja in so:

- Zbor vseh veteranov, kot najvišji organ združenja

- Predsedstvo združenja

- Nadzorni odbor

- Častno razsodišče

 Predsedstvo vodijo predsednik združenja, sekretar in podpredsednik.

Namen in glavne naloge združenja so:

Da z raznimi akcijami, predavanji, praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem in podobnim, obdržimo in dvigujemo strokovno usposobljenost naših članov in somišljenikov.

 Naš namen je povečati število članov tako, da se večina sodelujočih v vojni 1991, ki še niso naši člani, vključi v naše združenje. Prav tako bomo poskušali v naše vrste pridobiti tudi najožje družinske člane veteranov vojne za Slovenijo, kar je po vseh pravilih dovoljeno.

 Poglobili bomo tudi sodelovanje s sosednjimi sorodnimi združenji in društvi in tudi s sorodnimi društvi in druženji od drugod.

bottom of page